Iznajmljivač:
Brzac M.

Adresa: Put Brajdi 14, 51557 Cres, Hrvatska
Telefon: ++385 (0)51 571 918
Fax: ++385 (0)51 571 959
E-mail: info@cres-apartmani.com